adw. dr Magdalena Waligóra

adwokat dr Magdalena Waligóra
Kancelaria Adwokacka
al. Płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 29/6
31-514 Kraków
tel. 662251763

adw. dr Magdalena Waligóra odbyła aplikację adwokacką w latach 2010 – 2013 w Izbie Adwokackiej w Krakowie. W roku 2012 obroniła pracę doktorską z zakresu prawa międzynarodowego publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa do obywatelstwa w ujęciu międzynarodowo-prawnym. W 2013 r. została wpisana na listę adwokatów. W październiku 2020 roku podczas Walnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej została wybrana na sędziego Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Praktyka zawodowa adw. dr Magdaleny Waligóry koncentruje się przede wszystkim wokół spraw z zakresu prawa rodzinnego, szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego. Adw. dr Magdalena Waligóra z powodzeniem doradza klientom oraz reprezentuje ich przed sądami m.in. w sprawach o rozwód, alimenty, podział majątku, w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi, kontaktów, a także w sprawach z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego (m.in. takich jak zniesienie współwłasności, zasiedzenie, stwierdzenie nabycia i dział spadku, zachowek, wydziedziczenie) oraz prawa zobowiązań, w ramach których reprezentując klientów indywidualnych i korporacyjnych uczestniczy w postępowaniach sądowych dotyczących sporów o zapłatę oraz wszelkiego rodzaju sporów wynikających z umów, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z działalnością gospodarczą.

Adwokat dr Magdalena Waligóra posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z prowadzeniem i urządzaniem gier na automatach, przestępstw podatkowych oraz związanych z działaniami na szkodę spółek prawa handlowego.

W ramach prowadzonej praktyki doradza klientom indywidualnym oraz korporacyjnym w sprawach dotyczących zawieranych umów, zmian organizacyjnych, planowanych inwestycji oraz rozporządzeń majątkowych.

Do klientów kancelarii należą podmioty działające m.in. w branży medycznej w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia, farmaceutycznej, hazardowej, wojskowej, inżynierii budowlanej oraz rachunkowo-księgowej.

adw. Marcin Rozum

adwokat Marcin Rozum
Kancelaria Adwokacka
al. Płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 29/6
31-514 Kraków
tel. 600334760

adw. Marcin Rozum odbył w latach 2010 – 2013 aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Krakowie. W 2013 r. został wpisany na listę adwokatów. Ukończył podyplomowe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując w trakcie aplikacji adwokackiej, jak też wykonując zawód adwokata z renomowanymi kancelariami z Krakowa.  

Praktyka zawodowa adw. Marcina Rozum koncentruje się przede wszystkim wokół spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego oraz karnego gospodarczego. Z powodzeniem doradza klientom oraz reprezentuje ich przed organami ścigania i sądami m.in. w sprawach dotyczących przestępstw podatkowych, finansowych oraz w sprawach związanych z prowadzeniem i urządzaniem gier na automatach. Adwokat Marcin Rozum posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów, w sprawach karnych dotyczących przestępstw narkotykowych, błędów medycznych, wypadków drogowych, wypadków przy pracy oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w ramach których występuje zarówno jako obrońca jak też pełnomocnik osób pokrzywdzonych. W ramach prowadzonej praktyki zawodowej adwokat Marcin Rozum zajmuje się także reprezentacją klientów indywidualnych w sporach z bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, instytucjami państwowymi, a także kompleksową obsługą prawną, w tym reprezentowaniem przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami podmiotów gospodarczych działających w branży transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej, handlowej, gier hazardowych oraz podmiotów działających na rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych.

adw. Marcin Bauer – Breczko

adwokat Marcin Bauer-Breczko
Kancelaria Adwokacka
al. Płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 71/9
31-514 Kraków
tel. 604577278

Adwokat Marcin Bauer – Breczko jest adwokatem Izby Adwokackiej w Krakowie od 2003 r. Odbył również aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Krakowie. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym i procesowym, w tym prawie karnym skarbowym, a także prawie gospodarczym oraz prawie spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień korporacyjnych wewnątrz spółek kapitałowych. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą prawną  podmiotów gospodarczych działających w branży gier hazardowych, paliwowej, handlowej, gastronomicznej oraz na rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych, a także występowaniu w charakterze obrońcy w sprawach karnych, karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych.